Scala (2022) ที่ระลึกรอบสุดท้าย

Scala (2022) ที่ระลึกรอบสุดท้าย

ภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ของไทยกับเรื่อง Scala (2022) ที่ระลึกรอบสุดท้าย เป็นผลงานการกำกับของ อนันตา ฐิตานัตต์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวขั้นแรกให้ถอดโคมระย้าออกจากห้องโถง จากนั้นโคมไฟแต่ละดวงจะลดระดับลงกับพื้น อุปกรณ์ไฟย้อนยุคอื่นๆ จะมาในภายหลัง หลังจากที่ม่านหอประชุมถูกดึงลง และก่อนที่จะคลายเกลียวที่นั่งและเปิดออก

นักแสดงนำ

  • นครนวลเงิน
  • สมาน วัชรสิริโรจน์
  • ปองภพ อินฮีน
  • วิไลรัตน์ อังกาบแก้ว
  • สำเภา ผาสุขดิน

Scala เรื่องราวหลังจากสยามและลิโด้ โรงภาพยนตร์ แบบสแตนอโลนสองโรงแรกในสยามสแควร์ได้หายสาบสูญไปในเปลวเพลิงเมื่อนานมาแล้ว สกาลากลายเป็นโรงภาพยนตร์แบบสแตนอโลนแห่งสุดท้ายในกรุงเทพฯ ที่ยังคงเปิดอยู่จนกระทั่งการมาถึงของโควิด19 ในปี 2022 ไม่นานหลังจากการฉายภาพยนตรเ์รื่องสุดท้าย สกาลาประกาศว่าจะมีการรื้อถอน อนันตา ฐิตานัตต์ ผู้กำกับ และตากล้องของสารคดีเรื่องนี้ซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตพนักงานคนหนึ่งด้วย ได้เริ่มเอากล้องเข้าไปสํารวจสกาลาขณะที่กำลังรื้อถอนชิ้นส่วนสําคัญ ๆ และต้องเผชิญกับความทรงจําเกี่ยวกับตัวเธอเองจากปากของเหล่าพนักงานสกาลา อดีตเพื่อนร่วมงานของพ่อของเธอที่มารวมตัวกัน เพื่อทําหน้าที่สุดท้ายของพวกเขา ซึ่งก็คือการรื้อสถานที่ทำงานของพวกเขาเอง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *