Myanmar Diaries (2023) เดอะ เมียนมา ไดอารี

Myanmar Diaries (2023)

ภาพยนตร์เรื่องใหม่สัญชาติพม่า-ดัตช์-นอร์เวย์ปี 2022 กับเรื่อง Myanmar Diaries (2023) เดอะ เมียนมา ไดอารี เป็นผลงานการกำกับของ The Myanmar Film Collective ที่ถ่ายทอดเรื่องราวรู้สึกอย่างไรที่ถูกโลกลืม? หลังจากการรัฐประหารในปี 2564 บันทึกภาพยนตร์ของนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านรุ่นเยาว์ในเมียนมาร์ใช้จอภาพยนตร์เพื่อสื่อสารกับโลกในรูปแบบที่แตกต่างจากข่าวทางทีวีที่อนุญาต

นักแสดงนำ

  • The Myanmar Film Collective

Myanmar Diaries เรื่องราวหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมา ชีวิตความเป็นไปของผู้คนที่นั่นกลายเป็นเรื่องเร้นลับ แทบไม่ปรากฏต่อสื่อมวลชนกระแสหลักในโลก กลุ่ม “Myanmar Film Collective” จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยคนทำหนังรุ่นเยาว์จำนวนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยนาม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชาวเมียนมาด้วยวิธีเลือนเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับเรื่องแต่ง ผสานเรื่องเล่าจากมุมมองของบุคคลที่หนึ่ง เข้ากับฟุตเทจบันทึกความรุนแรงของเหตุการณ์จากการถ่ายทำของเหล่าสื่อพลเมืองผู้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณขบถ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *