06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

กศจ.ชลบุรี รับสมัครคัดลือกนักศึกษาทุน โครงการ สควค. เพื่อบรรจุรับราชการครู

กศจ.ชลบุรี รับสมัครคัดลือกนักศึกษาทุน โครงการ สควค. เพื่อบรรจุรับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.กำหนด

   1.1)  ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ต่อจากระดับปริญญาตรี ประเภท Super Premium จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนแรกบรรจุ 17,690.- บาท 
     – โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

   1.2)  ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ต่อจากระดับปริญญาตรี ประเภท Super Premium จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนแรกบรรจุ 17,690.- บาท 
     – โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
     2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประเภท Super Premium รุ่นที่ 5 และระดับปริญญาโท ประเภท Premnium รุ่นที่ 6
     2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
     2.4 เป็นผู้มีวุฒิปริญญาโททางการศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี ตามที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 2. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.