06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งผลักดันครู ฉีดวัคซีนก่อนเปิดเทอม 1 มิ.ย.


จากรายงานสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจำนวนมาก ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีคำสั่งเร่งผลักดันครู ฉีดวัคซีนก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศธ.ได้เตรียมความพร้อมรับมือเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จากเดิมที่กำหนดเปิดวันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีเวลาว่าง 11 วันก่อนเปิดภาคเรียน จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปคิดหากิจกรรมว่านักเรียน นักศึกษาควรจะทำกิจกรรมอะไร โดยกิจกรรมที่ทำต้องเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ด้วย โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตไปสำรวจความพร้อมของโรงเรียนแต่ละแห่งแล้ว พร้อมให้สำรวจว่าจะโรงเรียนมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนแบบไหน ตาม 5 รูปแบบที่ สพฐ.ได้วางไว้ คือ 1.ON-AIR 2.ONLINE 3.ON–DEMAND 4.ON-HAND และ 5.ON–SITE เพราะ ศธ.ไม่อยากสั่งการจากส่วนกลางลงไป แต่อยากให้โรงเรียนแต่ละแห่งจัดการเรียนการสอนตามบริบทของตนและนักเรียนมากที่สุด เช่น โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี หรือโรงเรียนที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ จะให้นักเรียน เรียนตามปกติ หรือเสริมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตให้นักเรียนได้หรือไม่ เป็นต้น

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ช่วงเริ่ม ศธ.ก็ประเมินกันว่าควรจะเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายนดีหรือไม่ เพะราะยังมีโรงเรียนหลายประเภทที่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่ศธ.เป็นหว่งว่าผู้ปกครองอาจกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังมีผู้ติดเชื้อต่อวันจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ที่นักเรียนและผู้ปกครองอาจจะต้องเดินทางระหว่างจังหวัดเพื่อเข้าสอบคัดเลือก โดยเฉพาะโรงเรียนแข่งขันสูงกว่า 240 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดสอบด้วย เพราะโรงเรียนดังบางแห่งมีนักเรียนเข้าสอบมากกว่า 1,000 คน จำเป็นต้องมีมาตรการรจัดสอบตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เช่น จัดมาตรการเว้นระยะห่าง ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองไม่นั่งรอบุตรหลานในโรงเรียนเพื่อลดการรวมตัว เป็นต้น ซึ่งยอมรับว่าการจัดสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ทำให้ ศธ.จัดระบบยาก จึงเป็นเหตุผลที่เลื่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน

“ส่วนที่นักวิชาการมองว่าไม่ควรเลื่อนเปิดเทอม เพราะอาจจะทำให้การศึกษาถดถอยไป 40-50% เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน ดิฉันเข้าใจว่าภาคสังคมมีความหว่งใยในเรื่องนี้ แต่ในขณะนี้เราเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เรื่องนี้ไม่มีคำว่าใช่ และถูกที่สุด แต่การตัดสินใจครั้งนี้ ศธ.มองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพราะศธ. ยึดความปลอดภัยของนักเรียนที่อันดับแรก ส่วนการฉีดวัคซีนให้ครูให้ครูใน 6 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่เสี่ยง ศธ.จะเร่งผลักดันให้ครูได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564” น.ส.ตรีนุช กล่าว