06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

ประกาศผลโครงการ GPSC Young Social Innovator

ถือได้ว่าเป็นการดีสำหรับวงการ การศึกษาของไทยในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก เมื่อ GPSC ได้จัดแข่งขันโครงการ GPSC Young Social Innovator 2020 รอบไฟนัลซีซัน 3 ในรูปแบบออนไลน์ เผย 5 ทีมสุดท้ายเข้ารอบ ชูผลงานชนะเลิศ กรดจากน้ำหมักปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้านเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักยางพารา คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดการแข่งขันและประกาศผลการคัดเลือกโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ GPSC Young Social Innovator 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าที่เข้ารอบ 5 โครงงานสุดท้ายจากโครงการที่ส่งเข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นจนนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่เวทีในระดับสากล โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดงานในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

สำหรับทีมและผลงานที่ชนะการประกวด จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย
1. รางวัลชนะเลิศ ทีม YOUNG SCIENCE SR โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ชื่อผลงาน กรดจากน้ำหมักปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้านเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักยางพารา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KKW NANO – Z โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการจัดการคราบน้ำมันเหลือทิ้งจากภาคครัวเรือน โดยใช้ฟองน้ำยางพาราผสมธูปฤาษีและสารนาโนคาร์บอนแบล็ค เพื่อประยุกต์ใช้คราบน้ำมันเหลือทิ้งเป็นตัวประสานในกระบวนการผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่ง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม young’s box โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
ชื่อผลงาน แผ่นกันกระแทกและยืดอายุผลไม้
4. รางวัลชมเชย ทีม YOUNG SCIENCE SR 2 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ชื่อผลงาน สเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า “ท้าวหอม”
5. รางวัลชมเชย ทีม SPT magic project โรงเรียนสตรีพัทลุง
ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ชะลอการสุกและดูดซับความชื้นของผลไม้

ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดโครงงาน GPSC Young Social Innovator ในครั้งนี้จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และ GPSC มอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวังชมเชย 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศและผลงานสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาติต่อไป 

โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนของไทยได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลระดับนานาชาติมากถึง 10 รางวัล ในเวทีต่างๆ เช่น เวที Seoul International Invention Fair, เวที World Invention Innovation Contest ณ สาธารณรัฐเกาหลี และเวที International British Innovation, Invention, Technology Exhibition หรือ IBIX 2020 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังสามารถผลักดันตนเองก้าวไปสู่ความสำเร็จหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการนำผลงานที่สร้างขึ้นไปพัฒนาปรับใช้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป