06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

เตรียมปรับโครงสร้าง ศธ. ดันศูนย์สารสนเทศฯเป็นองค์กรมหาชน

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลงานของ ศธ. ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ศธ. โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้าง ศธ. ซึ่ง ดร.วิษณุมีความเป็นห่วงถึงปัญหาโครงสร้างของ ศธ. เป็นกระทรวงที่มีแท่งแบ่งการทำงานเป็นจำนวนมาก การที่ข้าราชการจะย้ายข้ามแท่งก็สร้างความยุ่งยาก รวมถึงยังมีผู้บริหารระดับ 11 ถึง 4 คน ส่งผลให้ข้าราชการที่ทำงานไม่รู้จะฟังใครก่อน ซึ่ง ดร.วิษณุอยากเห็นการทำงานใน ศธ.ได้สลายความเป็นแท่งออกให้หมด และทำงานกันอย่างมีเอกภาพ ในส่วนของ ศธ.รับที่จะนำมาดำเนินการอย่างแน่นอน ขณะนี้การทำงานของ ศธ.กำลังอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการปรับโครงสร้าง ศธ.นั้น ที่ผ่านมามีการปรับปรุงมาแล้ว ซึ่งมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา อดีตที่ปรึกษา รมว.ศธ.เป็นประธาน เช่น การให้อำนาจการโยกย้ายผู้บริหารอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เขต 1 การจัดตั้งอาชีวศึกษา 6 ภาค โครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีการจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพฐ. และ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด เป็นต้น รวมถึงในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ที่จัดทำโดยสภาการศึกษา (สกศ.) ก็มีการเขียนถึงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.ไว้ด้วยเช่นกัน โดยในประเด็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินี้หากมีผลบังคับใช้ได้เมื่อไหร่จะต้องมีการออกกฎหมายลูก ซึ่งเป็น พ.ร.บ.โครงสร้าง ศธ.ด้วย ดังนั้นตนได้รายงานข้อมูลโครงสร้าง ศธ.ให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.รับทราบแล้ว โดยจะนำข้อมูลการปรับโครงสร้าง ศธ.ของนายวราวิช และของ สกศ.มาผสมรวมกัน เพื่อดูว่าโครงสร้าง ศธ.ควรเป็นแบบใดจึงจะมีความสมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตามส่วนตัวตนมองว่าเราควรแยกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกจากสำนักงานปลัด ศธ.ให้เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับของ รมว.ศธ. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน.