06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

ครู ‘อัตราจ้าง’ นับหมื่นลุ้นได้สิทธิสอบครู ผช.-สพฐ.ยันไม่เลื่อนปฏิทิน สทศ.เร่งประกาศผล-คาดสรุป 26 มี.ค.

ครู ‘อัตราจ้าง’ นับหมื่นลุ้นได้สิทธิสอบครู ผช.-สพฐ.ยันไม่เลื่อนปฏิทิน สทศ.เร่งประกาศผล-คาดสรุป 26 มี.ค.

ครู ‘อัตราจ้าง’ นับหมื่นลุ้นได้สิทธิสอบครู ผช.-สพฐ.ยันไม่เลื่อนปฏิทิน สทศ.เร่งประกาศผล-คาดสรุป 26 มี.ค.

เมื่อวันที่ 10 มีนามคม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า กรณีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ออกมาร้องเรียนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประสานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เร่งประกาศผลการทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ทราบก่อนวันที่ 31 มีนาคม และขอให้คุรุสภาประสานมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อขอผลการประเมินสมรรถนะและรายชื่อของผู้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ว เพื่อให้ครูอัตราจ้างสามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ได้ทันนั้น หากจะให้ สพฐ.ขยายเวลารับสมัคร เพื่อคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ได้ เพราะอาจถูกท้วงติงโดยกลุ่มที่มีคุณสมบัติอยู่แล้ว อีกทั้งกำหนดเวลารับสมัครและสอบดังกล่าว เพื่อให้สามารถบรรจุครู เข้าไปสอนในโรงเรียนต่างๆ ได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดปฏิทินสอบดังนี้ สมัคร 24-30 มีนาคม สอบข้อเขียน ภาค ก, ภาค ข 24 เมษายน สอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ 25 เมษายน ประกาศผลการคัดเลือก 30 เมษายน

“เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับทางคุรุสภาจะสามารถประกาศผลก่อนได้หรือไม่ เพราะถ้าจะให้ สพฐ.ขยายวันรับสมัคร อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งระบบ และอาจกระทบทำให้ไม่สามารถบรรจุครูได้ทันเปิดภาคเรียนนี้ ทั้งนี้เราประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่แล้ว” นายอัมพรกล่าว

ด้านนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ประสานกับ สทศ.แล้ว ซึ่ง สทศ.ได้ตอบกลับมาว่าสามารถเร่งเวลาตรวจข้อสอบให้ได้ และจะส่งผลการสอบให้คุรุสภาภายในวันที่ 22 มีนาคม โดยคุรุสภาจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพิจารณาในวันที่ 23 มีนาคม เพื่อให้คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาในวันที่ 26 มีนาคมนี้ ก่อนประกาศให้ผู้ที่รอสมัครสอบครูผู้ช่วยรับทราบต่อไป

นายวีรบูล เสมาทอง ประธาน ส.ค.ท. กล่าวว่า ส.ค.ท.เข้าใจถึงสาเหตุที่ สพฐ.ไม่สามารถเลื่อนระยะเวลาเปิดรับสมัครสอบได้ แต่หวังว่าคุรุสภาและ สทศ.จะเร่งประกาศคะแนน เพื่อให้ครูอัตราจ้างสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ทันภายในวันที่ 30 มีนาคม เพราะหากประกาศผลไม่ทัน ก็อาจทำให้ครูอัตราจ้างหลายหมื่นคนเสียสิทธิ