06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

กมว.เช็กคุณภาพ 3.98 รายถือ ‘ตั๋วครู’ แต่ไม่ได้ทำงานจริง

กมว.เช็กคุณภาพ 3.98 รายถือ ‘ตั๋วครู’ แต่ไม่ได้ทำงานจริง

กมว.เช็กคุณภาพ 3.98 รายถือ’ตั๋วครู’แต่ไม่ได้ทำงานจริง พร้อมตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางต่อใบอนุญาตฯ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายเอกชัย  กี่สุขพันธ์  ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกมว. มีมติและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำผิดจรรยาบรรณ กรณีอนาจารและชู้สาวจำนวน 7 คน  รวมถึงมีการตั้งอนุกรรมการสอบสวนกรณีทำผิดไม่ร้ายแรงอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีการหารือ กรณีผู้ที่มีใบอนุญาตฯ แต่ไม่ได้เป็นครู และผู้บริหารด้านการศึกษา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3.98 แสนราย จากจำนวนผู้มีใบอนุญาตฯ ทั้งหมดกว่า 9.3 แสนราย แบ่งเป็น ครู 8.4 แสนราย ผู้บริหารสถานศึกษา 7.7 หมื่นราย ผู้บริหารการศึกษา 6.2 พันราย  ศึกษานิเทศก์ 9.1 พันราย  โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางการต่อใบอนุญาตฯ ของผู้ถือใบอนุญาตฯ กลุ่มดังกล่าวต่อไป

“ที่ประชุมได้หารือ กรณีกลุ่มดังกล่าวมาขอต่อใบอนุญาตฯ จะมั่นใจได้อย่างไร ว่า จะได้รับการพัฒนา และเหมาะสมที่จะถือใบอนุญาตฯ ต่อ โดยกมว. มีมติตั้งคณะทำงาน ศึกษาแนวทางการต่อใบอนุญาตฯ ของกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจ ว่าจะมีศักยภาพอย่างแท้จริง ”นายเอกชัยกล่าว

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า อนาค การต่อใบอนุญาตฯต้องมาดูว่า กลุ่มที่ถือใบอนุญาตฯ แต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู หรือวิชาชีพทางการศึกษาอย่างแท้จริง ได้มีการพัฒนาศักยภาพหรือไม่ หรือทางคุรุสภา จะมีการอบรมพัฒนาคนกลุ่มนี้อย่างไร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ มีศักยภาพอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันที่ประชุมยังตั้งคณะอนุกรรมการอีก 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ และคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ กรณีสถาบันฝ่ายผลิต จำนวน 117 แห่ง  เสนอให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การรับรอง ปริญญาทางการศึกษา 788 หลักสูตร คาดว่า จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม