06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

ผู้แทนน.ศ. 5 มหา’ลัย ‘ไทย-มาเลย์-ไต้หวัน’ ร่วมประฌามรัฐประหารเมียนมา-ใช้ความรุนแรงสลายม็อบ

ผู้แทนน.ศ. 5 มหา’ลัย ‘ไทย-มาเลย์-ไต้หวัน’ ร่วมประฌามรัฐประหารเมียนมา-ใช้ความรุนแรงสลายม็อบ

ผู้แทนน.ศ. 5 มหา’ลัย ‘ไทย-มาเลย์-ไต้หวัน’ ร่วมประฌามรัฐประหารเมียนมา-ใช้ความรุนแรงสลายม็อบ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แถลงการณ์ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมาลายา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เรื่อง ประณามการรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมทางการเมืองในประเทศเมียนมา

จากกรณีการรัฐประหารของกองทัพนำโดย พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 หลังการประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (The National League for Democracy – NLD) นำโดย ออง ซาน ซูจี จนเกิดการชุมนุมต่อต้านและการอารยะขัดขืนโดยขบวนการอารยะขัดขืน (Civil Disobedience Movement) และโดยประชาชนชาวเมียนมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้แทนนิสิตนักศึกษาเห็นว่า การกระทำของพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย และกองทัพเมียนมา แม้ได้อ้างอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหาร (Constitutionalization of a coup d’état) แต่การกระทำดังกล่าวเป็นการรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญ กล่าวคือโดยธรรมชาติแล้วการรัฐประหารเป็นการกระทำที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายในตัวเอง อีกทั้งการตรวจสอบการเลือกตั้งยังสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจของกองทัพแต่อย่างใด ทั้งเพื่อการรักษาไว้ซึ่งหลักการทางประชาธิปไตยและการแบ่งแยกอำนาจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเคารพต่อเจตจำนง
แห่งประชาชนชาวเมียนมา อีกทั้ง ยังพบว่ารัฐบาลรักษาการได้ปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนทางอินเทอร์เน็ต และใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย การกระทำทั้งหมดนี้ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมอันเป็นหลักการสากล ผู้แทนนิสิตนักศึกษาจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

ผู้แทนน.ศ. 5 มหา’ลัย ‘ไทย-มาเลย์-ไต้หวัน’ ร่วมประฌามรัฐประหารเมียนมา-ใช้ความรุนแรงสลายม็อบ

1.ขอให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ ประธานาธิบดีวิน มินต์ และประชาชนที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไข

2.ขอให้กองทัพยุติการปราบปรามผู้ที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารด้วยความรุนแรง และยุติการปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนชาวเมียนมา

3.ขอเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศและรัฐทั่วโลก มีมาตรการตอบโต้กรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา และกดดันกองทัพเมียนมา เพื่อให้เมียนมากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ผู้แทนนิสิตนักศึกษาสนับสนุนการชุมนุมอย่างสงบของประชาชนชาวเมียนมา อีกทั้ง เห็นว่าการรัฐประหารไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาทางการเมืองในระบอบการปกครองตามหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม ดังนั้น สภานิสิตนักศึกษาคาดหวังว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในเมียนมาจะสิ้น สุดลง และรัฐบาลพลเรือนจะได้คืนสู่อำนาจโดยเร็ว