06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

“ณัฏฐพล” เรียกประชุมใหญ่ ศธ. เดินหน้าวางรากฐานการศึกษาของไทยทั่วประเทศ

“ณัฏฐพล” เรียกประชุมใหญ่ ข้าราชการซี 9 ขึ้นไป-ศึกษาธิการจังหวัด 18 ม.ค.นี้ เดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน มุ่งบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัดทั่วประเทศ สร้างรากฐานระยะยาวอย่างมีคุณภาพ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน ว่า เป็นการประชุมต่อเนื่อง โดยได้มีการลงรายละเอียดในเรื่องของแผนงานที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับในการที่จะอธิบายให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการระดับซี 9 และศึกษาธิการจังหวัด ได้รับฟังและรับทราบถึงแนวทางของแผนงาน ในวันที่ 18 ม.ค. 2564 โดยที่จะขับเคลื่อนไปทั่วทั้งประเทศ เพื่อเป็นการวางรากฐานการศึกษาของไทยอย่างมีคุณภาพ

“ณัฏฐพล” เรียกประชุมใหญ่ ศธ. เดินหน้าวางรากฐานการศึกษาของไทยทั่วประเทศ

“เป็นการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ถึงแนวทางที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการศึกษา และเป้าหมายเพื่อจะพยายามทำให้โรงเรียนเหล่านี้มีครูครบชั้นครบวิชา ขณะเดียวกันยังมีความหลากหลายในการที่จะปรับหลักสูตรเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการนั้นก็จะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ”

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า การประชุมวันนี้ยังได้รับรายงานจากสภาการศึกษา ซึ่งได้ทำการลงในพื้นที่เป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมกับการทำงานวิจัยในด้านความต้องการต่างๆ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลักดัน การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชนนั้นจะมีปัญหาอะไรบ้าง

“ผมมองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เรารับทราบกันอยู่แล้วในเรื่องของการศึกษาไทย แต่ก็จะนำข้อมูลและงานวิจัยเหล่านี้มาวางเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป”

ในส่วนโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชนที่จะมีการนำร่องใน จ.ภูเก็ต เป็นแห่งแรกนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ยังต้องรอทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำงบประมาณที่จะวางแผนงานสำหรับปี 2565 หรือเหลื่อมไปปี 2566 หรือสามารถทำได้ในปี 2565 เอง ส่วนเรื่องของความเหมาะสมนั้นคงต้องลงไปดูผลได้ผลเสียของชุมชน การจัดเตรียมเรื่องของการจัดรถรับส่ง หรือว่าการวางระบบสาธารณูปโภคเชื่อมต่อเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่หวังว่าภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้ เราคงเห็นภาพชัดสำหรับโรงเรียนตัวอย่าง หรือโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อให้ทั้งประเทศได้เห็นแนวทาง

สำหรับแผนของกระทรวงศึกษาที่วางไว้นั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน ซึ่งเป็นโรงเรียนประถม โรงเรียนที่เป็นตัวอย่างของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยเป็นโรงเรียนมัธยมที่เราจะทำให้มีความหลากหลายเพิ่มเติมจากด้านวิชาการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและของชุมชนในพื้นที่นั้น และโรงเรียน stand alone ซึ่งมีอยู่หลายพันโรงเรียนนั้น โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณใส่เข้าไป เพื่อทำให้โรงเรียน stand alone เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยทั้ง 3 ส่วนเป็นการยกระดับคุณภาพทั้งโรงเรียน ประถม มัธยม และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล.