10/01/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ชี้แต่งชุด นร. เป็นวัฒนธรรม ไม่แบ่งชนชั้น ไปรเวทควรเป็นเฉพาะกิจ

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ชี้แต่งชุด นร. เป็นวัฒนธรรม ไม่แบ่งชนชั้น ไปรเวทควรเป็นเฉพาะกิจ

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ชี้แต่งชุด นร. เป็นวัฒนธรรม ไม่แบ่งชนชั้น ไปรเวทควรเป็นเฉพาะกิจ

จากกรณีความเห็นต่างในเรื่องของการแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนกับชุดไปรเวทไปโรงเรียนนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัมพล หันทะยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เผยว่า โดยส่วนตัวแล้ว มีความเห็นว่าชุดนักเรียนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ปฏิบัติสืบกันมานับร้อยปีมาแล้ว ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยโดยสมบูรณ์ ที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นและที่สำคัญเพื่อมิให้แบ่งแยกเรื่องชนชั้น คนจน คนรวย ทุกคนแต่งกายเหมือนกัน ในขณะที่ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของไทย แตกต่างจากต่างประเทศ การแต่งกายจึงต้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของไทย หากจะหยิบยกเอาประเพณีวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากประเทศไทยมาใช้ อาจจะไม่เหมาะสม

ส่วนการแต่งกาย ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อาจจะมีเข็มขัด เม็ดกระดุม สัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงสถาบันการศึกษานั้นๆ ดังนั้นตนเห็นว่าการแต่งกายแบบไปรเวทมาโรงเรียน ควรจะเป็นวันหยุดหรือการทำกิจกรรมของโรงเรียนเป็นครั้งคราว หรืออยู่ในช่วงที่มีอากาศแปรปรวน เช่น หนาวจัด อาจต้องเปลี่ยนเป็นชุดที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น