06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

วธ.ติวเข้มใช้ระบบไอทีบริหารจัดการพิธีการศพ

วธ.ติวเข้มใช้ระบบไอทีบริหารจัดการพิธีการศพ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดฝึกอบรมไอทีบริหารจัดการ-อำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วธ.ติวเข้มใช้ระบบไอทีบริหารจัดการพิธีการศพ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ วธ.มีพันธกิจหลักในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุง และสร้างนวัตกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอด  และพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่พระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ และมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไปให้รัฐบาลดำเนินการโดย วธ

นางยุพา กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ไปใช้ในการบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  และรองรับภารกิจงานประสานขอพระราชทานเพลิงที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และได้ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน  มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทักษะ และฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ  สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในการทำงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงานพิธีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ