06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

สพฐ.ลุยสร้างโอกาสการศึกษาเด็กทั่วประเทศ

เลขาธิการกพฐ.พร้อมลุยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทั่วประเทศ ย้ำ เดินหน้าเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา…

สพฐ.ลุยสร้างโอกาสการศึกษาเด็กทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้กำชับนโยบายเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นไม่ใช่แค่ปัญหาการบูลี่ ครูทำร้ายนักเรียน การคุกคามทางเพศเท่านั้น แต่รวมไปถึงความปลอดภัยด้านการป้องกันภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟป่า และระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ขณะเดียวกันได้วางมาตรการเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หากกลับมาระบาดอีกรอบ
           
เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้มอบนโยบายเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิการให้แก่ผู้บริหารสพฐ.ทุกคนและกำชับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่าหน้าที่หลักของสพฐ.จะต้องดูแลเด็กทุกกลุ่มเหล่านี้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงพร้อมกับสำรวจว่าที่ผ่านมาเราดูแลเด็กกลุ่มด้อยโอกาสได้ดีพอหรือยัง ขณะที่กลุ่มเด็กอัจฉริยะจะต้องมีการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยให้เด็กได้มีทางเลือกเรียนตามความถนัดของตัวเอง เช่น โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นด้านกีฬา ดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการวางแนวทางปรับการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจะมีปรับให้มีการสอบเฉพาะเด็กบางชั้นเรียนหรือสุ่มสอบ หรือจะสร้างการทดสอบที่เป็นมาตรฐานกลางมาวัดคุณภาพผู้เรียน…