06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

“ครูตั้น”ยัน10ข้อเรียกร้อง กลุ่มนักเรียนแก้ไขแล้ว

"ครูตั้น"ยัน10ข้อเรียกร้อง กลุ่มนักเรียนเลวแก้ไขแล้ว

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงข่าวเรื่อง 10 ข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนที่ต้องการให้ศธ.ปฎิรูปการศึกษา ก่อนที่จะมีการดีเบตร่วมกับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาและองค์กรนักเรียน 50 โรงเรียนทั่วประเทศในนาม “นักเรียนเลว” ในเวลา 15.00 น. โดยนายณัฏฐพล กล่าวว่า ตนได้สรุปข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียน จำนวน 10 เรื่องได้แก่ เรื่องทรงผมนักเรียน การแต่งกาย หลักสูตรที่ไม่ทันสมัย การเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น ภาระของครูที่มีมากเกินไป การยกเลิกการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)   การคุกคามทางเพศในโรงเรียน ความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน การเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งข้อเรียกร้องทั้งหมดอยู่ในแผนงานที่ได้ดำเนินการมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมาอยู่แล้ว แต่เมื่อมีข้อเรียกร้องของนักเรียนเข้ามา ก็ได้มีย้ำข้าราชการในสังกัดต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายให้มีความรวดเร็วและเข้มข้นมากขึ้น 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เรื่องการคุกคามในสถานศึกษาตนเห็นด้วยกับกลุ่มนักเรียน เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาตนได้ตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือ ศคพ.ขึ้น โดยได้มีการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วจนถึงขณะนี้มีการให้ครูที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศออกจากราชการไว้ก่อน จำนวน 15 รายแล้ว รวมไปถึงให้คุรุสภาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส่วนประเด็นทีเด็กแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองในสถานศึกษานั้น ขณะนี้ได้มีการทำความเข้าใจกับครูให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงและความเห็นต่างของนักเรียน ซึ่งขณะนี้มีความเข้าใจกันแล้วและเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีก ขณะที่การสอบโอเน็ตยอมรับว่าปีนี้การเรียนการสอนเปลี่ยนไปเนื่องจากเจอสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การเรียนของเรียนทำได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นหากใช้ข้อสอบชุดเดียวกันสอบจะเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างแน่นอน ดังนั้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาการสอบโอเน็ตสัปดาห์หน้าจะมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการยกเลิกการสอบโอเน็ตได้หรือไม่