06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

มาเลเซียเตรียมใช้ หนังสือเรียนดิจิทัล เพื่อลดปัญหาสุขภาพของนักเรียน

ประเทศมาเลเซียคำนึงถึงปัญหาสุขภาพของนักเรียน ในการที่ต้องแบกตำราเรียนหนัก ๆ ใส่กระเป๋าสะพายไปโรงเรียน ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของนักเรียนได้ ทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตและกระดูกสันหลังคด ทางรัฐบาลจึงมีแผนเปลี่ยนหนังสือเรียนให้เป็นหนังสือเรียนแบบดิจิทัล e-textbooks ทั้งหมด