06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

นักศึกษาวอนมหาวิทยาลัยคืนค่าเทอม 25%

ขณะนี้มีกระแสเรียกร้องจากนิสิต นักศึกษาผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เยาวชนปลดแอก-Free YOUTH ขอให้มหาวิทยาลัยต้องคืนค่าเทอมให้นักศึกษาอย่างน้อย 25% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศปรับการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆลดลงไปด้วย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าดำเนิน กิจกรรมบางส่วน, ค่าทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ แต่ค่าใช้จ่ายของนักศึกษากลับไม่ได้ลดลงเลย บางคนยังคงต้องจ่ายค่าหอพัก การคืนค่าเทอมบางส่วนจะช่วยให้นักศึกษาได้อิ่มท้องไปอีกหลายมื้อ และลดภาระค่าเทอมในปีการศึกษาถัดไป